VARMT VÄLKOMMEN TILL GAIUS

Varmt välkommen till Gaius – juristernas arbetsmarknadsmässa på Handelshögskolan i Göteborg!