VARMT VÄLKOMMEN TILL GAIUS

Varmt välkommen till Gaius – juristernas arbetsmarknadsmässa på Handelshögskolan i Göteborg.
Datum för Gaius 2017 är den 2 februari 2017.