Annelie Bergström, Setterwalls

Med bara ett par dagar kvar till GAIUS ger Annelie Bergström, Setterwalls HR Manager, sina bästa tips på hur du får ut så mycket som möjligt av mässan. Annelie har lång erfarenhet av personal- och rekryteringsfrågor och har jobbat på Setterwalls sedan 2012.
Anneli_Bergström_print

Finns det några do’s/don’ts som man bör tänka på när man besöker mässan och pratar med utställarna?
Alldeles oavsett hur din agenda ser ut för mässdagen så är det viktigt att du läser på och är förberedd. På så vis maximerar du din output och får med dig det du vill ha från dagen. Några tips:

  • Bestäm vilka montrar du ska besöka och läs på om de företag du är intresserad av
  • Fundera igenom innan vad du vill få ut av besöket och vilka frågor du behöver ställa
  • Ställ frågor som du faktiskt vill veta svaren på, inte typiska ”kliché frågor”
  • Undvik lunchrusningen, kom förbi när de andra är på föreläsning
  • Kom inte i stora grupper, våga ta individuell kontakt
  • Bygg ditt eget varumärke och knyt nätverk med intressanta kontakter
  • Följ upp kontakterna från dagen, t ex via LinkedIn

Bör man ta med sitt CV och lämna till intressanta utställare?
Setterwalls hänvisar till att ansöka digitalt men visst kan du lämna ditt CV till oss på plats. Se till att CV:t är snyggt och uppdaterat, har du LinkedIn kan du gärna hänvisa till det. Tänk på att ditt CV ska vara överskådligt och lätt att läsa med tydliga rubriker, samt kommunicera din inriktning. Vad har du gjort innan och vad vill du göra framåt? Att uppdatera sitt CV är också ett sätt för dig att fundera över vad du kan och vill, viktigt att vara medveten om när du besöker mässan.

Har du några råd på hur man gör ett bra intryck på utställarna och inte bara blir ”en i mängden”?
Om du är påläst, visar intresse och är nyfiken och engagerad så gör du definitivt ett gott intryck. Våga också vara personlig i mötet och som tidigare nämnt – våga ta kontakt själv, ”göm” dig inte bland kompisar eller i stora grupper. Då syns du inte och det blir svårare att utmärka sig. Tänk på att utställarna är där för din skull och att de vill använda tillfället att knyta nya bekantskaper och lära känna studenterna.

Vad ska man tänka på för att få ut så mycket som möjligt av sitt besök på mässan?
Fundera över vad Du vill få ut av dagen och av mässan. Vill du få bättre inblick i arbetet som jurist? Vill du skapa nätverk och bygga ditt eget varumärke? Vill du skaffa mer kunskap om potentiella arbetsgivare? Oavsett vilket är förberedelser nyckeln till att lyckas. Läs därför alltid på om företagen du tänker besöka. Hemsidorna och GAIUS-katalogen är utmärkta källor till fakta samt även sociala medier för mer informell information. Tänk även på att förbereda dig på frågor kring dig själv. För dig som student är det här ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med potentiella framtida arbetsgivare och intressanta företag.

GAIUS är finalen av en samling händelser som alla har en sak gemensamt – att föra studenter, arbetsgivare och universitet samman.

Se därför till att lägga den 2 februari på minnet så ses vi på mässan!