Camilla Wikland, Front Advokater

Näst på tur i vår intervjuserie är Camilla Wikland, advokat och vice VD för Front Advokater. Camilla är även ledamot i Sveriges Advokatsamfund och är specialiserad i bl.a. samerätt och miljörätt.
camillawikland

Förhandlingskunskaper är ju viktigt inom process- och skiljeförfarande. Har du några tips på hur man blir en vass förhandlare?
Var påläst, pedagogisk och arbeta med retoriken. På Front Advokater arbetar vi med retorikern Per Furumo, som fungerar som en mentor. Retorik handlar inte bara om ord, utan även om att stärka självförtroendet, lära sig lita på sig själv och behålla lugnet. 

Du studerade i Göteborg under 90-talet. Besökte du GAIUS någon gång under din studietid? Om du gjorde det, hur såg mässan ut då?
Under min studietid gick vi på både Gaius och Gadden, den motsvarande mässan för ekonomer. På den tiden fanns det bara en handfull trainee-platser på advokatbyråerna, så det var hård konkurrens om platserna.

Du har även riktat in dig på samerätt. Vad innebär det och hur kommer det sig att du intresserade dig för det?
Det innebär att man får företräda Sveriges urbefolkning samerna och arbeta med markrättigheter, exploatering och mänskliga rättigheter. Jag har alltid känt en stark vilja att göra skillnad och det känner jag att vi gör genom att arbeta med samerätt.