Mässans öppettider
GAIUS 2017 äger rum torsdagen den 2:a februari mellan kl 10:00 – 16:00.

Leveranser och avhämtning av montrar

  • GAIUS tar emot montrar/utställningsmaterial tidigast kl 08:00 måndagen den 30:e januari.
  • Materialet ska vara levererat senast kl 12:00 den 1:a februari
  • Om ni skickar er monter, bifoga retursedel eller boka bud för returen.
  • Hämtning av montrar av eventuell fraktfirma måste sedan bokas till fredagen den 3:e februari (dagen efter mässan) mellan kl 09:00 och 17:00.
  • Det är viktigt att det framgår av fraktsedeln till vilket utställare materialet tillhör.

Leveransadress
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
HHGS GAIUS
Att: Olof Eriksson (0727-428810), Melina Wykman (0702-493199 ) Lilla Bergsgatan 6
411 28 Göteborg

Uppbyggnad av mässområdet
Iordningställandet av mässområdet påbörjas sent på eftermiddagen onsdag den 1:a februari och mässgolvet brukar typiskt sätt vara klart att ställa montrar på mellan kl. 18:00 -19:00. Om ni vill bygga era egna montrar eller använder er av en extern firma kan ni/dem börja bygga vid denna tiden. Mässbygget ska vara färdigställt senast kl. 22:00.

Vi kommer öppna lokalerna kl. 07:00 torsdag den 2:a februari för de som vill ställa i ordning sina montrar på mässdagen. Montrar som byggs samma dag skall vara färdigställda senast kl 09:30.

För frågor om de praktiska detaljerna kring er monter, bygget av densamma och andra praktiska detaljer vänder ni er till massa@gaius.nu. Om ni använder er av en extern firma för monterbygge uppskattar vi om ni kan lämna kontaktuppgifter till dem. Annars bygger vårt crew er monter.

Frukost och Lunch

  • Frukosten kommer serveras mellan kl 8:30–10:00 i Göteborgsrummet på Handelshögskolan, vilket ligger i anslutning till mässområdet.
  • Lunch serveras mellan kl 11:30 – 14:00 även det i Göteborgsrummet.
  • Anmälan om specialkost och matallergier görs till service@gaius.nu (Mathilda Lundberg)

Bankett
En separat inbjudan skickas till de som deltar på banketten.

Om ni har andra frågor kring mässan så kan ni självklart kontakta oss när det behövs.

/Projektgruppen 2017